जर्मन: "नास" आणि "फॅश्ट" मध्ये काय फरक आहे?


उत्तर 1:

nass: काहीतरी ओसरते त्या ठिकाणी पूर्णपणे ओले होते जेथे ते थेंब येते.

फ्यूचट: काहीतरी अगदी आर्द्र (सामान्यत: हवा) असू शकते अशा परिस्थितीत जेव्हा आपण "फ्युच्ट ल्युफ्ट" / आर्द्र वायू असे म्हणाल तर अशा एखाद्या वस्तूवर परिणाम होऊ शकेल जे प्रभावित वस्तूला स्पर्श करताना आपल्याला ते जाणवेल आणि कदाचित काही आर्द्रता आपल्यावर राहील. शारीरिक संपर्कानंतर, तरीही पुन्हा थेंब घेण्यासाठी पुरेसे ओले नाही. उदाहरणार्थ उशी आपण चुकून एका ग्लास पाण्यात टाकला. (“फेच्ट” हा शब्द 'ओला' असलेल्या मुलीसाठी आपण जर्मन भाग म्हणून वापरला आहे कारण ती उत्साहित आहे (लैंगिक).)