स्पॅनिश मध्ये पलंग कसे म्हणायचे


उत्तर 1:

अहो कोमो एस्टा, मिजो? ते काय आहे? एस्टा क्रिसिएन्डो, पपासिटो. (अहो, कसे आहात बेटा? तू बरं आहेस ना? बाबा, तू मोठा होत आहेस)

श्, मिजो. फळ नाही. व्हेन एक्वी, मिजो. व्हेंट नाही लॉरेल्स. एस्सुचा एक तू पपी. (शे, मुला, रडू नकोस. इकडे मुला, इकडे ये, रडू नकोस. तुझ्या वडिलांचे ऐका.

मिजो. नाही, एस्लो. एएस एल कुको. ते वा पीगर एल कुको, मिजो. क्यूएरी पेगरले तू तू ममी. वेंटे, पापासिटो. (मुलगा, नाही. तो वाईट आहे. तो बुजीयमॅन आहे. तो तुम्हाला फटका देईल. बूगीमन, मुलगा. त्याला तुमच्या आईला मारहाण करायची आहे. बाबा इकडे ये.)


उत्तर 2:

ए ला मुर्ते एएस सेगुरा, ला विडा नाही- मृत्यू हे निश्चित जीवन आहे

बी. पॅरा प्रोटीजर एक लास ओव्हजस है कि मातर अल लोबो वाय सलो अन लोबो प्यूडे हेसेरो

मेंढीचे रक्षण करण्यासाठी लांडगाला मारून टाकावे लागेल आणि फक्त लांडगाच करू शकेल

सी. अहोरा उसमोस éस्टो, अल पॉडर डेल सेरेब्रो. आता आपण हे वापरतो. मेंदूची शक्ती

डी. किंग कॉंग माझ्याशी तुलना केली जात नाही. किंग कोंग एएस नादा कंपॅरॅडो कॉमिगो

ई. प्रश्न आपल्याला माहित असलेला नाही परंतु आपण सिद्ध करू शकता

La cuestión no es lo que sabes sino lo que puedes demostrar

एफ. कुआंदो मॅटस ए अल्जीयन एन सर्व्हिसिओ, एल म्युर्टो सेर ट्यू एस्क्लेवो एन एल मॉस ऑल

जेव्हा आपण कर्तव्यावर एखाद्यास ठार करता, तर मृता नंतरच्या जीवनात आपला गुलाम होईल


उत्तर 3:

कॅनसॉ


उत्तर 4:

कॉन todooooo